YES CHALLENGE

De conclusie:

"Er moet iets gebeuren in het team. Er is niet genoeg van dít, of er is juist te veel van dát in de teamcultuur of communicatie. WE zijn ontevreden en er moet iets veranderen. Laten we iemand inhuren, om dat te realiseren binnen ons team..."
Vervolgens in de training: 2 enthousiastelingen, 3 mensen met de hakken in het zand en 8 vriendelijke, maar afwachtende teamleden, waarvan er een paar op hun smartwatch kijken. Hoe groot is de kans dat hier blijvend verandering gaat plaatsvinden?

Dat kan anders denken wij

Verandering is al moeilijk genoeg op individueel niveau. Laat staan op team- of organisatieniveau. Gewoontedieren als we zijn, vertrouwen we graag op de korte route in ons brein. De route die we kennen. Om daar vanaf te wijken, zullen we intrinsiek gemotiveerd moeten zijn. Telkens opnieuw moeten willen kiezen voor de nieuwe route. De roker die moet stoppen van zijn vriendin... dat verhaal kennen we allemaal.

Gedeelde grond

Maar hoe zorgen we er nou voor dat dat team, op individueel niveau gemotiveerd is, om te veranderen? De afzonderlijke teamleden zullen een gedeeld doel moeten hebben, die op een aantal vlakken overeenkomt met hun eigen behoeften, wensen of ideeën over hoe het beter of anders kan.

Halte 0

In plaats van het team in de eerste 3 sessies te moeten overtuigen van de verbeteringen die het gaat opleveren, stapt YESMEM! graag een halte eerder op. We komen niet een vooraf bepaald communicatiemodel intrainen, of de cultuur naar onze hand zetten. Wij geloven dat wij én het team onderdeel zijn van de verandering, die gedurende het veranderproces meer en meer vorm krijgt. Dat vraagt vertrouwen en continue afstemming. Vanaf moment één. Naar aanleiding van een gesprek met de aanvragers (altijd een combinatie van leidinggevende én een teamlid), ontwerpen we een training van een dagdeel: de Yes-challenge.

Rollenonderzoek

In de challenge gaan we met het team én de leidinggevende(n) als onderdeel van het team, ervaringsgericht en met ontwapende glimlach aan de slag. Kennismaken met de individuen in het team en zij met ons. We onderzoeken teamdynamiek met elkaar. Welke rol hebben zij binnen het team? En minstens zo belangrijk, ontdekken we gedurende de dag, welke rol ons past in deze groep?

Waar liggen ieders behoeftes, onuitgesproken ideeën en wensen? Is er vertrouwen en ruimte om je te laten zien? Is dat eigenlijk gewenst?

Met creatieve denksessies en verrassende werkvormen ontdekken we waarvoor dit team gemotiveerd is en wat het gezamenlijke doel kan zijn voor een training(straject). En of er voldoende wederzijds vertrouwen is om een veranderproces aan te gaan met elkaar, met het management (evt op de achtergrond) en met YESMEM!

Resultaat

Aan het einde van de dag heeft je team hoe dan ook een fantastische, dynamische dag achter de rug. Heeft iedereen de teamdynamiek in beeld en boven water hoe men naar de toekomst kijkt. Bovendien is er gelegenheid geweest om alvast te wennen aan onze koppies. Is er voldoende vertrouwen voor een vervolg?

Ons resultaat is een dagdeel aan informatie over de organisatie en het team en hun intrinsieke motivatie. Een prachtig uitgangspunt voor het volgende gesprek dat we kunnen voeren over de verandering die inmiddels ongemerkt is ingetreden.

Toe aan verandering?Was getekend, Cindy Pittens    


 
E-mailen
Bellen
LinkedIn