YESMEM! persoonlijk leiderschap
    Improvisatie-mindset als anker

FLEXIBILITEIT MET DAADKRACHT

Flexibiliteit gaat niet lekker samen met daadkracht, toch? Heb je daadkracht, en een duidelijk doel voor ogen, dan is het lastig om mee te bewegen met andere ideeën. En ben je flexibel en wendbaar? Dan kan het moeilijk zijn om ergens voor te gaan staan en doelgerichte keuzes te maken. Of…

Verandering als constante

In een wereld waarin verandering de enige constante is, is flexibel of wendbaar zijn een belangrijke vaardigheid. Flexibiliteit is een van de skills waar bedrijven in hun aannamebeleid naar kijken. Dat is niet voor niets. Tegelijkertijd wordt van je verwacht dat je richting durft te kiezen en initiatieven toont.

Gouden combi

Yesmem ziet goud in de combinatie van beide eigenschappen. Jezelf flexibel opstellen vraagt daadkracht. Je wilt ja zeggen wanneer je die ja voelt en ook nee als het niet goed voelt. Je wilt meebewegen met de ander, maar ook jouw eigen grenzen weten, beschermen en aangeven.

Rust en overzicht

Het is daarnaast goed te onderzoeken in hoeverre je in staat bent om je eigen houding en opvattingen vrijwillig aan te passen aan veranderende omstandigheden in je werk- en privéomgeving. Wanneer jij in staat bent om mee te bewegen geeft dit rust en overzicht. Je hebt dan niet het idee dat je geleefd wordt en je maakt eigen, weloverwogen keuzes.

Pittige keuze

In 2019 stond ik voor de keus om al dan niet afscheid te nemen van een grote opdrachtgever van me. Driekwart jaar had ik nodig om aan te geven dat het werk, inclusief de klantengroep van dit trainingsbureau, niet goed bij me paste. Ik nam afscheid. En dat een maand nadat ik met een sjieke lunch met de eigenaren had aangegeven graag nog een jaar bij te tekenen! Ik had flexibiliteit nodig, ten aanzien van mijn eigen vaste ideeën en verwachtingen van het werk, het bedrijf en van mezelf. En ik had er flink wat moed en daadkracht voor nodig om te gaan staan voor mezelf en mijn wensen.

YESMEM laat jou kijken naar jezelf. Naar jouw manier van wendbaar zijn. Je traint ervaringsgewijs de flexibiliteit van je brein en oefent met daadkrachtig handelen. Je onderzoekt wat je wel en niet wilt. Je leert hier naar te handelen op een manier die voor jou én de mensen om je heen prettig is. Want vanuit zelfsturing flexibel en daadkrachtig leiding nemen, voelt bevrijdend! Wil jij jouw flexibiliteit met daadkracht combineren? Was getekend, Sabine  de Bruijn

 
meer blogs lezen?

 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn